• Inlay bridges
  • Tooth whitening
  • Video
  • Video
News image

Inlay bridges

Elsősorban a fiatal felnőttekre jellemző protetikai státus, hogy egy állcsontban, vagy kvadránsban egy- egy fog hiányzik. Miután a foghiány megbontja a kontaktpontrendszert és az okklúziós egységet,...

News image

Tooth whitening

Mivel rendelőnk fő profilja az esztétikai fogászat, az esztétikai fogászat pedig legfőképpen a fogak alakjával, helyzetével és színével hozható kapcsolatba, szeretném néhány gondolatban megfogalmazni...

Tovább..
Fémmentes pótlások - héjak, koronák, hidak
There are no translations available.

A hagyományos fémkerámia koronák erősek, általában esztétikailag is kielégítőek, de van amikor a fémréteg problémát vet fel: ilyen az egyre gyakoribb fémallergia és a nem megfelelő esztétikai hatás.

A hagyományos fémkerámia koronák a fényt nem engedik át, ezért az elkészült korona áttetszősége a természetes fogakétól eltér, Idővel a koronák széle elszürkül, színük élettelen.

Porcelán héj

Héjak segítségével a frontfogak színe, formája, a fogközök tágassága korrigálható. A beavatkozás kis foganyag veszteséggel jár, csak az ajak felöli felszínből vesz el a fogorvos egy vékony réteget. Bizonyos harapási formák (mély-, elülső keresztharapás), fogcsikorgatás, nagymértékben tömött, illetve szuvas fog esetében nem javasolt héj készítése.

Porcelán korona

Anyaga tiszta porcelán. Jacket-koronának nevezzük. Előnye, hogy tökéletesen élethű pótlás készíthető. Hátránya, hogy nagy mennyiségű foganyagot kell eltávolítani a fog minden felszínéről, ezért csak felső metszőfogakra készíthető

Cirkon-dioxid vázzal készült koronák, hidak

A váz fémanyagát a cirkon-dioxid helyettesíti. Tökéletes esztétikai hatás érhető el, mert a váz és a ráhelyezett leplezőanyag színe megegyezik.

A fogorvostól kapott lenyomatot a fogtechnikai labor beszkenneli, az így kapott információkat Svédországba küldi, ahol számítógép vezérelt speciális esztergáló gép 20 mikronos pontossággal egy cirkon-dioxid tömbből kifaragja a pótlás vázát. A cirkon vázat 1500 fokon szinterezik, e folyamat alatt éri el maximális hajlítószilárdságát, mely kb. 1200MPa ( a fogzománcé kb. 200 MPa, a hagyományos borítókoronáké kb. 120-190 MPa). Szinterezés előtt színezik a cirkont, ami a szinterezés folyamán végleg beleég. Az így elkészült vázra Magyarországon kerül rá a porcelán leplezés.

Esztétikai hatása egyedülálló, nem lehet megkülönböztetni a valódi fogaktól. A koronák körül az íny egészséges. Implantátumra is készíthető. Fémérzékenyeknek is megfelel. Az ezredmilliméteres pontosság a pótlás hosszú élettartamát szavatolja. Nagy hajlítószilárdsága miatt nagyobb foghiányok áthidalására is alkalmas.

 

Service

Free dental inspection Aesthetic dental surgery: - inlay and facings from different kind of materials  (gold; porcelain fired on gold.)- Porcelain shells - tooth coloured fillings- tooth whitening, w...

Fémmentes pótlások - héjak, koronák, hidak

A hagyományos fémkerámia koronák erősek, általában esztétikailag is kielégítőek, de van amikor a fémréteg problémát vet fel: ilyen az egyre gyakoribb fémallergia és a nem megfelelő e...

A fogkő kialakulása és eltávolítása

A fogkő nem más, mint elmeszesedett dentális plakk (lepedék).Amennyiben a lepedéket nem távolítjuk el megfelelően - amely megfelelő fogmosási technikával lehetséges - akkor a nyálból mé...

Esztétikus tömések

Az esztétikus fogászatban a fő törekvésünk, hogy a szájban lévő fémek , amalgámtömések minél inkább kiszoruljanak.Manapság a páciensek már elvárják, hogy mosolyuk alkalmával ne sz...