1136 Budapest, Pannónia utca 21. Fsz. 2. humanfog@gmail.com +36 1 349 3956, +36 30 232 5042

Inlay elhorgonyzású hidak

Elsősorban a fiatal felnőttekre jellemző protetikai státus, hogy egy állcsontban, vagy kvadránsban egy- egy fog hiányzik. Miután a foghiány megbontja a kontaktpontrendszert és az okklúziós egységet, fogelmozdulást eredményez, annak számos káros hatása lehet (pl.: a dőlés miatt nem axiális a terhelés, a fogágy károsodik). Ezért nagyon fontos ezeket a „kis” hiányokat is pótolni.

Inlay elhorgonyzású hidak az ép fogszövetek kímélésére

Hagyományos híd készítésekor a hídpillérek előkészítése során a fogak keményszöveteinek akár 45- 60%- át is el kell távolítanunk. Ezért egyre gyakrabban választjuk az ép fogszöveteket kímélő fogpótlást, az inlay elhorgonyzású hidakat. Ezek a hidak maximálisan teljesítik a pótlások irányában támasztott funkcionális, biomechanikai, esztétikai, és preventív követelményeket. Amennyiben a hiányt határoló fogakban tömés, inlay ( betét= fogtechnikus által készített tömés), friss szuvasodás található, vagy esetleg épek a fogak, készíthető inlay elhorgonyzású híd.
Kontraindikáció a pillérfogak kiterjedtebb koronai defektusa, az alacsony klinikai korona, a fogak mozgathatósága, parafunkciók, stb.

Inlay elhorgonyzású híd készítése

A pillérfogakban lévő tömést, inlayt, szuvasodást eltávolítjuk, meghatározzuk a készítendő pótlás behelyezési irányát, és ennek megfelelően preparáljuk az inlayek falait. A pótlás elkészültéig az üreget ideiglenes, egyben kiemelhető, fényre kötő tömőanyaggal zárjuk.
Általában fémvázra égetett porcelán inlay- hidakat készítünk, de létezik fémmentes változat is.
Amikor a pótlás elkészült, ellenőrizzük a híd pontos illeszkedését. A pótlás és a fogfelszínek megfelelő előkészítése után az inlay- hidat dual cementtel ( fényre és vegyileg is kötő cement) ragasztjuk be. Miután eltávolítottuk a ragasztóanyag- felesleget, elvégezzük a polimerizálást. Ezután beállítjuk a híd okklúzális érintkezéseit, majd következik a végső kidolgozás.
A fémvázas kerámia inlay hidak a hagyományos hídpótlásokhoz hasonló élettartammal rendelkeznek. Nagy előnyük, hogy általuk a hagyományos teljes borítókoronákkal elhorgonyzott hidak készítése sokkal későbbi életkorra tolódhat ki, miáltal nagyban hozzájárulnak az ép fogállomány megőrzéséhez.

Dr Jeges Anikó fog- és szájbetegségek szakorvosa

Forrás:
1. dr Kalocsai Katalin egy. tanársegéd Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika Dental Hírek X. évf. 6. sz.
2. Fogpótlások képes atlasza

 

 

Elérhetőségeink:

1136 Budapest, Pannónia utca 21. Fsz. 2.
+36 1 349 3956
+36 30 232 5042
humanfog@gmail.com

Rendelési idő:

Hétfő: 14:00-20:00
Kedd: 9:00-15:00
Szerda: 14:00-20:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00